1961

Ο Κατήφορος 6.6
Ο Σκληρός Άνδρας 6.7
7.1
5.3
7.1