Μεταγλωττισμένο

7.2
4.1
5.5
Robots6.6
6.7
6.6
Πινόκιο4.0
0.7
6.5
6.5
7.6
Ratatouille8.0
7.5
5.6
6.9