Μεταγλωττισμένες

7.6
7.5
6.1
5.6
7.3
6.9
Simpsons Movie7.4
6.8
5.8
6.8
6.6
8.1
5.2
5.9
6.2
5.7