Μεταγλωττισμένες

Thomas6.6
5.2
7.9
6.9
Robots6.6
6.7
6.6
Πινόκιο4.0
6.3
0.7
6.5
6.5
6.6
7.6
6.9
Ratatouille8.0