Μεταγλωττισμένες

Thomas 6.6
5.2
7.9
6.9
Robots 6.6
6.7
6.6
Πινόκιο 4.0
6.3
0.7
6.5
6.5
6.6
7.6
6.9
Ratatouille 8.0