Τρόμου

7.1
4.8
7.3
5.4
6.5
6.0
4.3
7.5
5.2
6.8
6.0
5.1
6.4
5.2
3.5
1.5