Φαντασίας

5.9
6.4
6.7
7.0
6.8
6.9
6.2
7.7
8.9
8.7
8.8
7.4
7.9
7.9
7.7