Ρομαντική

4.5
5.1
5.5
6.7
6.9
6.7
6.4
4.9
5.2
7.0
6.0
7.5
6.4
6.3
7.1
4.1