Μεταγλωττισμένες

6.1
5.6
7.3
6.9
Simpsons Movie 7.4
6.8
5.8
6.8
6.6
8.1
5.2
5.9
6.2
5.7
8.1
7.1