Ξένες ταινίες

sleepless 5.5
Cinderella 6.0
σταχτοπουτα 5.9
Aeon Flux 5.5
Taken 3 6.0
Taken 2 6.3
Taken 7.8
7.5
Undisputed 2 7.1
6.2
Never Back Down 6.5
6.6
Power Ranger 7.0
5.5
7.1
5.4