Ξένες ταινίες

Joseph 6.1
Christ 7.6
Jesus 6.0
Joseph 7.7
David 7.0
Jacob 6.5
Gospel 7.9
Solomon 6.5
Jesus 7.2
GOLIATH 4.9
Sodom 5.8
Goliath 5.7
Ruth 6.9
Solomon 6.2
King 7.5