Πασχαλινές

Sodom 5.8
Goliath 5.7
Ruth 6.9
Solomon 6.2
King 7.5