Δράμα

6.9
7.7
7.1
8.4
7.8
6.5
7.6
High crimes 6.3