Παιδικές

6.5
6.5
6.6
6.9
Ratatouille 8.0
7.6
7.5
6.1
5.6
7.3
6.9
Simpsons Movie 7.4
6.8
5.8
6.8
6.6