Βιογραφία

Jacob 6.5
Gospel 7.9
Solomon 6.5
Jesus 7.2
King 7.5